Funk je kao muzički pravac nastao krajem 50-ih I poćčetkom 60-ih godina kao novi...

read more