Obzirom da nemamo zapisane snimke prvih izvodjaca blues muzike u periodu posle gradjanskog rata u Americi do 1. Svetskog rata, bavićemo se samo istaknutim blues-erima sa pocetka 20. veka.Svakako cemo pomenuti neke koji su uticali na definisanje i dalji razvoj blues...

read more